Ontspanning en natuur

Ontspanning   Natuur  Trektochten

Ontspanning

De Meervallei

De vallei biedt uitgestrekte ruimtes voor ontspanning en vrije tijd. Op het sportcomplex, is er keuze tussen tennis, beach volley, mini-golf, speelplein, barbecues, gepijlde wandelingen, waterfietsen, vissen in het meer...

Oplympic Student Trophy

Voor avontuur, plezier, voor sport, voor de ploeg, voor hun school...

Ieder jaar nemen zowat een goede zeshonderd laatstejaars studenten uit het middelbaar onderwijs deel aan een originele confrontatie in de groene streek van Neufchâteau. Hier komen zowat honderveertig scholen bijeen uit de Franstalige Gemeenschap.

Door het Olympisch Comité van Luxemburg tot stand gebracht, wordt voortaan het evenement gesteund door het nationaal BIOC, die officieel zijn visum verleent aan deze grootse schoolmanifestatie, de enige die leerlingen uit het Noorden en uit het Zuiden samenbrengt.

.

e Meervallei

 

 

Olympic Student Trophy

De Zwarte Ooievaar

 

Natuurreservaten van Massul-Molinfaing (Fotos Th Gridlet)

 

Neufchâteau, hoofdplaats van de champignons

 

 

 

 

Observatoire astronomique te Offaing

 

Astronomie Centre Ardenne Neufchâteau
http://www.astrosurf.com/aca

Plaats : Centre Nature Biologie - 22 Chaussée de Bastogne
B-6840 Longlier (Neufchâteau).
Verantwoordelijke : Giles Robert, 160 Avenue de la Gare
B-6840 Longlier (Neufchâteau)
Téléphone : (32) 061/ 27 76 59

 

 

Address; CNVV Aérodrome BTE 1

B-6870 Saint-Hubert

Phone 061/61 12 68 Fax 061/613820

Général info about the center:

Available aircraft,location,training sessions, pricelist

Ask your free brochures

E-mail: CNVV@online.be

http://www.CNVV.org

cnvv

Natuur

De Zwarte Ooievaar

Ochamps, Ardenne, 1898. Het laatste koppel zwarte ooievaren is in de nest gedood. Zo verdwijnt in onze streken, en voor bijna een eeuw, een prachtige soort, waarvan het nestelgebied zich uitstrekte tot aan de grenzen van het Soniënwoud. Bastogne 1996. Eindelijk is de zwarte ooievaar terug bij ons. Een twintigtal koppels nestelen in Wallonië.

 

Natuurreservaten van Massul-Molinfaing

De "touradons de laîches paniculées" zijn de bijzonderheid van het reservaat te Molinfaing.

Neufchâteau, hoofdplaats van de champignons

Een wijde en boeiende wereld.

Het is wel zwaar om de wereld van de champignons goed door te hebben, zo groot en verscheiden zijn de soorten. Daarbij komt nog dat vergifting hen wel een een slechte, meestal ongerechtvaardigde reputatie hebben gegeven.

Het systematisch bestuderen ervan is nog jong, daar het pas begon met Fries in de 19de eeuw. De champignons hadden naam schepsels van de duivel te zijn, deze nam hebben gedeeltelijk bijgehouden.

Ieder jaar zet de Cercle de Mycologie du Luxembourg belge (CNB) een ruime tentoostelling op touw en brengt meerdere honderdtallen soorten champignons bijeen. Deze voorname manifestatie brengt talrijke ingewijdde liefhebbers en deskundigen met Europese faam samen : zij delen dan met het groot publiek hun kundigheden en hun passie voor deze geheimzinnige en boeiende wereld.

Observatoire astronomique te Offaing

Bewust observatorium, dat midden in de natuur ligt op een fundering van 50 ton gewapende beton, is een van de hoogste in België.

De fans van sterrekunde zullen er aan algemene observatie kunnen doen, met louter zicht, met verrekijkers, met verschillende kijkers en telescopen.

Otganisatie van spreekbeurten, stages, week-ends voor jongeren en volwassenen.

 

 

Euro Space center

E411 sortie 24

Téléphone : (32) 061/ 65 01 33 ou 34

E-mail: info@eurospacecenter.be

http://www.eurospacecenter.be

Trektochten

Te voet

Voorstelling van de gepijlde wandeltochten TARPAN

 • Neufchâteau Grandvoir - Tournay
  Voetpad van de Ardense ambachtslui

Deze kringloop begint in het dorp Grandvoir, trekt door een landelijk landschap en laat onze oude vakken van onze landen ontdekken. Er zijn zeven stopplaatsen. Ze zijn toegewijd aan de kolenbrander (houtkool), de mandenmaker, de klompenmaker, de leiklover, de molenaar, de smid en de zadelmaker. Ze zullen volwassenen toelaten bewijsmateriaal te verzamelen en de kinderen te antwoorden op een vragenlijst betreffend de natuur en deze voormalige ambachten.

Km : 7,5 Duur : 2:10u
Middel : te voet, mountain-bike, paard, ski
Tel : RSI Neufchâteau (32) 061 / 27 89 56

 

 • Neufchâteau Neufchâteau
  Voetpad van het bos Ospeau

Vanuit het centrum van Neufchâteau vertrokken, geraakt u bij de molen Klepper, een prachtig hersteld
Gebouw uit de 18de eeuw en trekt u daarna door een bosrijke streek. Didactische borden en een folder (F-N) laten ons toe de typische plantengroei van de aangetroffen milieus en hun inwoners te ontdekken, het rijke en archeologische verleden wordt er eveneens vermeld : neolitische polijssteen celtische graven, overblijfsels uit het 12deeeuws kasteel, militair kerkhof (oorlog 14-18).

Km: 7 Duur : 1:45u
Middel : alleen te voet
Tel : RSI Neufchâteau 061/ 27 89 56

 

 • Léglise Chêne
  Voetpad Jalifé en weg van de Pré Sauvage (wilde wei)

Erst worden de werken van de "ferme pédagogique de la Géronne" (pedagogische hoeve) evenals de werkelijkheid van de landbouwwereld door de kinderen ontdekt . Daarna leidt dit voetpad ons door de schatten van dit dal. Zo gewenst, kan men aan deze kringloop in landbouwmilieu een andere bijvoegen, die de heuvelkam doortrekt, die de stroomgebieden van Rijn en Maas scheidt. Prachtige gezichtspunten liggen er te ontdekken.

Km: 13 Duur: 3:20u
Middel: te voet, MB, kar
Tel: Ferme de la Géronne 061/ 25 52 53

 

 • Léglise Thibessart
  Wandeling van de Vijvers en Trou du Bois (Bosgat)

Na de "Gîte du Beau Lieu" te hebben verlaten, waar natuurklassen, groepen en gezinnen welkom zijn, laat deze kringloop het leven van een Ardens dorpje ontdekken, evenals de bekoring van het woud en een vijver in gave natuur. Deze vijver werd gegraven voor de watervioorziening van de stoomlocotieven van de lijn Brussel-Luxemburg. Bij de voornaamste plekken van de wandeling staan didactische borden om u bij te staan.

Km: 7 Duur: 1:50u
Middel: te voet, mb, later te paard
Tel/fax (32) 063 / 43 39 69

 

 • Habay Léglise (Marbehan-Mellier)
  Wandeling naar de ijzerhutten van Mellier

Deze wandeling begint in Marbehan, dicht bij het station. Zeleidt naar de merkwaardige overblijfsels van de ijzerhutten te Mellier. Dit geheel kende zijn bloei in de 17de en de 18de eeuwen en is heden eigendom van het Waalse Gewest en werd op 13 oktober 1980 op de monumentenlijst gezet. Men krijgt ook de gelegenheid het naburig woud te doorlopen, alsmede een natuurreservaat, dat tussen het dorp en de ijzerhutten ligt.

Km : 9 Duur : 2:20u
Middel : te voet, mb, te paard, kar
Tel. S.I. Habay 063/42 22 37

 • Habay Marbehan
  Wandeling van de Vier Heemskinderen

Ze begint ook te Marbehan bij het station en geeft de mogelijk om het woud Rulles te ontdekken met al zijn loof- en naaldbomen, zijn beekjes met zuiver water en zijn merkwaardige bomen, waarbij de eik van de Vier Heemskinderen. Zoals bij de vorige kringloop zal een folder de bezoeker helpen, om deze wandeling in de vrije natuur te waarderen.

Km : 13 Duur : 3:25u
Middel : te voet, mb, te paard, met de kar
Tel. SI Habay 063/42 22 37

 • Habay Rulles
  Kringloop "Maurice Grévisse"

De school te Rulles bezit een klein museum met schoolmateriaal van het tijdperk van de beroemde grammaticus. Daarna ontdekt men het land rondom de gemeente, het dorpje Harinsart met zijn washuis, dat op de monumentenlijst staat, en de heuvelkam tussen Harinsart en Houdemont. Van daaruit zal de wandeaar merkwaardige landschappen kunnen ontdekken, de Ardense wouden ten noorden en de lotharingse dorpen ten zuiden.

Km : 7 Duur : 1:50u
Middel : te voet, mb, te paard
Tel. SI Habay 063/42 22 37

 • Habay Habay-la-Neuve
  Het Patrimonium van Habay I

We verlaten het dorp Hbay-la-Neuve, nu laat deze kringloop ons de overblijfsels van de vroegere industrie ontdekken in het dal van de Rulles. In de richting van Habay-la Vieille bestaan er nog steeds in het ‘Château de la Trapperie’ (privaat domein dat niet toegankelijk is), de vijver, de dijk en de stuwbrug van de ijzerhutten, die uit de 17de eeuw dateren. Op de terugweg naar Habay-l-Neuve treft men de vijver Bologne, de enige getuige van de oudste fabriek te Rulles (16de eeuw).

Km : 6 Duur : 1:30u
Middel : te voet, mb
Tel./fax SI Habay 063/42 22 37

Tél. SI Marbehan 063/41 13 61

http://www.habay-tourisme.be

 • Habay Habay-la-Neuve
  Het Patrimonium van Habay 2

Deze wandeling laat ons toe het kasteel "Pont d’Oye" en zijn mytieke markiezin te ontdekken. Van het oud kasteel (1642) bestaan er alleen nog de Lodewijkbrug en het Riddergoed uit de 19de eeuw. Niet ver vandaar liggen de overblijfsels van de ijzerhutten, die in de 16de eeuw werden gebouwd en die 300 jaar later definitief werden verlaten. Gedurende een paar tientallen jaren heeft een papierfabriek de ijzerhutten vervangen , maar in 1884 moest zij ook har deuren sluiten. Laat de gelegenheid niet voorbij om het woud van Anlier te ontdekken, evenals de moerassige weiden langs de ‘Rulles’ en de traditionele woonplaats van een klein dorp.

Km : 7 Duur : 2 uren
Middel : te voet, mb
Tel. SI Habay 063/42 22 37

 

Paardrijden

Trektocht doorheen platteland en bos.

Per groep van acht voert Anny haar ruiters in trektocht doorheen het platteland en de bossen. Ze tekent haar routes door de gemeentes Herbeumont, Chiny en Neufchâtau.

Meerdere keren in het jaar, met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart… organiseert "Le Relais de la Vierre" een trektocht op verscheidene dagen. De tocht, die altijd acht ruiters maximum telt, volgt een route, die van een relais naar een ander leidt. De afstand tussen hen schommelt tussen dertig en vijfendertig kilometer. De ruiters voinden er logies en restauratie.

"Dat is een geweldige manier om onze streken te ontdekken" vertrouwt Anny ons toe.

Inl. : ANNY BOUVET
6887 SAINT-MEDARD
(32) 061 / 41 38 37

Aquarelle en wandeltocht

Honderd kilometer om onze borstels te verslijten…

De VZW Colline organiseert drie soorten stages :

- trektocht en aquarelle voor jongeren van 11 tot 14 j.
- aquarelle en natuur voor 7 tot 12 jaar : vijf dagen om vijf milieus te ontdekken (hemel, boom, wegen, grond, water) met de ogen van kunstenaar eerst, daarna met die van de wetenschapsmens ;
- op uitkijk naar de boom rondom ons en in ons : een WE per seizoen, voor volwassenen.

(32) 061 / 27 84 74

Tarpan

http://www.tarpan.be

 

Trektochten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.communeleglise.be

 

 

 

parc naturel Haute Sure forêt d'Anlierhttp://www.parcnaturel.be

 

Parc Naturel
Haute-Sûre
Forêt d'Anlier
Grand Rue 6
B-6630 Martelange
Tél. +32 (0)63 45.74.77

 

 


© David SOLIGNAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarelle en wandeltocht

http://www.habay.be

 

 

 

 

 

Trektocht doorheen platteland en bos

 

 

 

tourisme Luxembourg belge

http://www.ftlb.be