Geschiedenis en patrimonium

Geschiedenis   Patrimonium  Musea

Geschiedenis

In 1199 geeft Thierry, heer van Mellier, aan de Abdij van Saint-Hubert, een rente van twee ‘muids’ (gewichtseenheid) graan op te nemen "in molendo meo qod est ante Novum Castellum" (op mijn molen, die voor het Nieuw Kasteel -Neufchâteau- ligt). In deze tekst, nu 800 jaar oud, wordt Neufchâteau voor het eerst vernoemd.

Zo 1199 als referentiedatum dient, moet toch gezegd worden dat de streek van Neufchâteau dat bewuste jaar niet uit het niet gesproten is. Vanaf de Vde tot de Iste eeuw voor Kristus heeft een Keltische beschaving zich fors ontwikkeld in de regio. Onder de Frankische tijd hadden domeinen, die dicht bij Longlier en Mellier lagen, als verblijfplaats en jachtterreinen gediend voor Merovingische en Karolingische koningen. Evenwel wordt het woord Neufchâteau voor het eerst vermeld in dit schrijven van de Heer van Mellier.

"Aan de voet van het kasteel gebouwd op een verheffing, die boven de vallei uitsteekt, zal zich weldra een stad van een paar honderttallen inwoners vestigen, zoals dat voorgesteld wordt op de kaart van Arenberg (1609)", aldus Louis Lejeune, lid van de kring ‘Terre de Neufchâteau’. "Een kleine stad met haar vestingen en haar drie poorten, haar nauwe straatjes, haar winkels en herbergen, haar hal, haar kapel… Buiten de wallen, het platteland met zijn akkers, zijn wouden en zijn kleine nijverheden : molens, zagerijen, looierijen, ijzersmelterijen vanaf de XVII de eeuw, leisteengroeven vanaf de XVIIIde. De boeren eveneens, die uit naaste of verre dorpen optrekken, vinden elkaar weer te Neufchâteau. Dat is trouwens een konstante aangelegenheid. Doorheen de eeuwen is de stad immers de zetel van belangrijke markten gebleven."

Terre et Prévotée de Neufchasteau avec ses despendences

Kaart van Arenberg (1609)

"Extrait de la carte d'Arenberg"

Poster 6,20€

Book" La Carte d'Arenberg de la Terre et Prévoté de Neufchateau en 1609( avec le Ban de Mellier et la Seigneurie de Bertrix) 50,00€

Tour Griffon

 

Flor Amarilla

Trekpaard

 

Patrimonium

Vele zeldzame soorten uit de fauna of flora zijn hier zorgvuldig en heimelijk bewaard...

 

 

Talrijke dorpen en gehuchten getuigen van een tijd, waar het landbouwwezen nog overwichtig was. Het trekpaard was er heer en meester. Menig pand heeft de herinnering bewaard aan een tijd, waar het leven geregeld was door opeenvolging van seizoenwerken.

 

Musea

Musée des Celtes

Place communale 1, 6800 Libramont

Tél. en fax 061 22 49 76

 

 

 

 

 

 

 

 

La Remise

Museum van het landelijk leven te Offaing (steenweg op Arlon). Tentoonstelling van landbouwgetuig voor akker en weiland en allerlei. Demonstratie van dorsmachines, die met ouderwetse motoren werken. Reconstructie van een werkende smis, van een keuken uit begin 20ste eeuw.

Herberg met buitenterras en restaurant, waar regionale schotels opgediend worden.

Het ganse jaar open vanaf 10 uur.

Haut Faing 3, 6840 Neufchateau-Hamipré

Téléphone 061 27 84 39

fax 061 22 22 36

Ferme des Sanglochons

Verlaine-Neufchâteau. Boerderij gerestaureerd in een life-museum.

De eigenaars hebben er tot in de geringste details na, een productie nnar oudse wijze van Ardeense hespen en worsten hersteld, zoals dat in vorige eeuw gebeurde. Het vlees komt van een varkensras voort, zoals die er bestond in onze streken :'‘le sanglochon', een kruising tussen everzwijn en varken.

Een gratis bezoek leidt de bezoeker langs alle stadia van vervaardiging van hespen en worsten, van inzouting tot droging, langs een rookkamer, die 12 meter hoog is.

Kleine restauratie in een omgeving 'à l’ancienne' en ingezouten vleeswaren te koop aan de toonbank.

Chaussée de Namur 42, 6840 Neufchateau

Téléphone 061 22 22 33

Domaine de la Morépire

" In het hart van de leisteen"

Rue du Babinay 1, 6880 Bertrix

Téléphone 061 41 45 21

fax 061 41 45 54

 

 

La Remise à Offaing

http://www.bertrix.com/morépire